Wie zijn wij

De Kennemer Vereniging Dialyserenden en Getransplanteerden (KVDEG) is een patiëntenvereniging voor nierpatiënten die de nefrologen uit het Spaarne Gasthuis te Haarlem en Hoofddorp als hoofdbehandelaar hebben. Wij werken nauw samen met zorgverleners van het Spaarne Gasthuis, de Nierstichting en de Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten (NVM). De vereniging bestaat uit ongeveer 120 leden.

De vereniging behartigt de individuele en collectieve belangen van:

  • Pre-dialyserenden, de nierpatiënten in de fase voorafgaand aan de werkelijke dialyse.
  • Dialyserenden, zowel de nierpatiënten met hemodialyse als de CAPD dialyse (buikspoeling).
  • Getransplanteerden.
  • Echtgenoten/partners en/of familieleden in de eerste graad van nierpatiënten.

De KVDEG wordt bestuurd door enthousiaste vrijwilligers, al dan niet (pre) dialyserend, getransplanteerd of anderzijds betrokken bij het lot van nierpatienten.

Wat doen wij

Onze werkzaamheden zijn zeer uitéénlopend. Belangenbehartiging, zowel individueel als collecties op medisch en sociaal-maatschappelijk vlak. Voorlichting op bijeenkomsten over diverse zaken. En het organiseren van activiteiten zoals excursies, uitstapjes en een gezamenlijke kerstviering.

Als vrijwilliger bij onze vereniging kunt u meehelpen bij het organiseren van onze activiteiten. U bent van harte welkom om eens tijdens onze maandelijkse vergadering kennis te maken. Neem daarvoor contact op met één van de bestuursleden.

Het bestuur van KVDEG

Het bestuur van de Kennemer Vereniging Dialyserenden en Getransplanteerden (KVDEG) bestaat uit 7 leden. Heeft u wat tijd over en vind u het leuk om u in te zetten voor de vereniging? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Jan Zweers

Bestuurslid

Telefoon: 023 5360603
Mobiel: 06 5140 9912

Huub Rokx

Secretaris

Telefoon: 023 – 535 8950
Mobiel: 06 – 3712 6722

Kees Roelfs

Voorzitter/Penningmeester

Mobiel: 06 5171 0104
-

Jannie van der Pol

Bestuurslid

-
-

Herman Wildschut

Redactie

Mobiel: 06 5571 1584
-

Pierre
Schlicher

Bestuurslid

-
-

Jan
van der Bilt

Bestuurslid

-
-

Wij zetten ons in voor alle nierpatienten van Kennemerland. Dat houdt in, informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en het behartigen van uw belangen.