Wie zijn wij

De Kennemer Vereniging Dialyserenden en Getransplanteerden (KVDEG) is een patiëntenvereniging voor nierpatiënten die de nefrologen uit het Spaarne Gasthuis te Haarlem en Hoofddorp als hoofdbehandelaar hebben. Wij werken nauw samen met zorgverleners van het Spaarne Gasthuis, de Nierstichting en de Nederlandse Vereniging voor Nierpatiënten (NVM). De vereniging bestaat uit ongeveer 120 leden.

De vereniging behartigt de individuele en collectieve belangen van:

  • Pre-dialyserenden, de nierpatiënten in de fase voorafgaand aan de werkelijke dialyse.
  • Dialyserenden, zowel de nierpatiënten met hemodialyse als de CAPD dialyse (buikspoeling).
  • Getransplanteerden.
  • Echtgenoten/partners en/of familieleden in de eerste graad van nierpatiënten.

De KVDEG wordt bestuurd door enthousiaste vrijwilligers, al dan niet (pre) dialyserend, getransplanteerd of anderzijds betrokken bij het lot van nierpatienten.

Wat doen wij

Onze werkzaamheden zijn zeer uitéénlopend. Belangenbehartiging, zowel individueel als collecties op medisch en sociaal-maatschappelijk vlak. Voorlichting op bijeenkomsten over diverse zaken. En het organiseren van activiteiten zoals excursies, uitstapjes en een gezamenlijke kerstviering.

Als vrijwilliger bij onze vereniging kunt u meehelpen bij het organiseren van onze activiteiten. U bent van harte welkom om eens tijdens onze maandelijkse vergadering kennis te maken. Neem daarvoor contact op met één van de bestuursleden.

Het bestuur van KVDEG

Het bestuur van de Kennemer Vereniging Dialyserenden en Getransplanteerden (KVDEG) bestaat uit 6 leden. Heeft u wat tijd over en vind u het leuk om u in te zetten voor de vereniging? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.

Pierre Schlicher

Voorzitter

Tel: 023-526 3334

Kees Roelfs

Penningmeester

 Mobiel 06 5171 0104

Kees Buis KVDEG

Kees Buis

Bestuurslid

Mobiel:

Gerrit Kleine

Bestuurslid

Mobiel: 06 5438 1842

Tineke Mynett

Bestuurslid

Mobiel:

Herman Wildschut

Redactie

Mobiel: 06 5571 1584

Wij zetten ons in voor alle nierpatienten van Kennemerland. Dat houdt in, informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en het behartigen van uw belangen.