KVDEG Dagtocht 2022

Zaterdag 11 juni 2022


Met de salonboot de "Koningin Juliana" varen wij vanaf Uithoorn een prachtige tocht over de Amstel,
Het IJ, Noorzee Kanaal, Kostverlorenvaart richting Nieuwe Meer.
Het zal een mooie route zijn waarbij u kan genieten van de omgeving.
Vanuit Nieuwe Meer brengt de bus u weer terug naar Haarlem,
Duur van de vaartocht ca. 6,5 uur.

In de prijs inbegrepen:

  • Vervoer naar Uithoorn en terug vanuit Nieuwe Meer met een rolstoelbus
  • Koffie of Thee met een gebakje
  • Uitgebreid "'captains buffet"'
  • Sorbet buffet

Denkt u eraan zich op tijd aan te melden?

Aanmeldformulier Dagtocht 2022

Via onderstaand formulier kunt u zich uiterlijk 2 juni inschrijven voor de dagtocht.

Als lid of als ’vriend van’- lid van KVDEG betaalt u en uw partner/begeleider
€ 30,- per persoon.
Bent u geen lid maar wel nierpatiënt, dan betaalt u en uw partner/begeleider
€ 45,- per persoon. Neemt u een derde of vierde persoon mee dan betaald deze € 95,- per persoon.

Het totaal te betalen bedrag dient u vóór 2 juni 2022 over te maken op
rekeningnummer NL17 INGB 0006 1813 30 ten name van KVDEG te Haarlem.

Ik ben...
lid van de KVDEG
'vriend van’- lid van de KVDEG
geen lid van de KVDEG, maar wel nierpatiënt
Rolstoel IN de bus
Ja
Nee

Wij zetten ons in voor alle nierpatienten van Kennemerland. Dat houdt in, informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en het behartigen van uw belangen.