KVDEG Dagtocht 2021

 Zaterdag 21 augustus 2021

De meeste leden zijn al gevaccineerd en daarom houden we de dagtocht op 21 augustus 2021.
Deze keer gaan we varen vanaf Gouda naar Rotterdam. Het belooft een zeer leuke dag te worden. Denkt u eraan zich op tijd aan te melden? Het bestuur heeft besloten dit jaar de prijs voor leden flink te verlagen omdat
we afgelopen jaar geen activiteiten hebben kunnen organiseren.

Aanmeldformulier Dagtocht 2021

Via onderstaand formulier kunt u zich uiterlijk 13 augustus inschrijven voor de dagtocht.

Let op! Als lid of als ’vriend van’- lid van KVDEG betaalt u en uw partner/begeleider € 10,- per persoon.
Bent u geen lid maar wel nierpatiënt, dan betaalt u en uw partner/begeleider € 43,- per persoon. Neemt u een derde of vierde persoon mee dan betaald deze € 95,- per persoon.

Het totaal te betalen bedrag dient u vóór 13 augustus 2021 over te maken op
rekeningnummer NL17 INGB 0006 1813 30 ten name van KVDEG te Haarlem.

Ik ben...
lid van de KVDEG
'vriend van’- lid van de KVDEG
geen lid van de KVDEG, maar wel nierpatiënt
Rolstoel IN de bus
Ja
Nee

Wij zetten ons in voor alle nierpatienten van Kennemerland. Dat houdt in, informatievoorziening, lotgenotencontact, activiteiten en het behartigen van uw belangen.